Rehberlik hizmetleri daha etkin yürütülecek

Yayımlanan yönetmelikte, çağın gereklerine uygun rehberlik ve denetimlerle bireysel ve kurumsal gelişimin sağlanmasının amaçlandığı yer aldı. Buna göre kurumlar sürekli izlenip değerlendirilecek. Değerlendirme verileri analiz edilerek raporlaştırılacak. Böylece kalite güvence sistemi kapsamında sürekli iyileşme ve gelişimin sağlanması amacıyla kurumlara gerekli rehberlik desteği verilecek. Birbirine uyumlu olarak düzenlenen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği ile görev yapan eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlük sağlanarak, ülke genelinde rehberlik ve denetim hizmetleri daha etkin şekilde yürütülecek. 

UZAKTAN ÇALIŞMA YAPILABİLECEK
Yönetmeliğe göre, inceleme ve soruşturmaların yerinde yapılması gerekmekle birlikte inceleme soruşturma konusunun yurt dışı kaynaklı olması veya aciliyet göstermesi gibi durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendilerine verilen inceleme ve soruşturma görevlerini uzaktan yürütebilecek. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Başkanlığın bilgisi dâhilinde teknolojik gelişmeler doğrultusunda telekonferans, çevrimiçi görüşme, bilişim sistemleri ile her türlü elektronik bilgi-iletişim araç ve gereçlerini kullanarak merkezden ya da bölgesine giderek yapabilecek.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir